PROJEKT - BESKRIVNING

28Jobbade på uppdrag av Campushallen och gjorde en serie enkla, lågbudget filmer till deras Instagram för att skapa intresse hos följarna.
Kompletterades alltid med microcopy. Var delaktig i sociala media gruppen på Campushallen.

Här kan du se en av filmerna