PROJEKT - BESKRIVNING

Fick uppdraget från Affärsstaden att fotografera samt göra en artikel om en podcastkurs som LiU ordnar. Det blev ett möte med kursansvarige Annelie Norberg och elever, på LiU i Norrköping.

Läs artikeln här, eller här.