PROJEKT - BESKRIVNING

Porträtt av Östergötlands landshövding – Elisabeth Nilsson, för Affärsstaden, 2015