PROJEKT - BESKRIVNING

Kunden önskade ett handritat omslag med bilder som illustrerade hans texter, eller bara element ur texterna, ritat i enkel opolerad stil.