PROJEKT - BESKRIVNING

Jag skapade en visuell identitet till och för Venture Arena. Denna låg till grund för  deras grafiska profil och deras website, som jag även denna designade grafiskt.

Jag lekte med formerna och hittade den lekfulla symbiosen i formerna vilket blev de båda spetsarna. Beställaren önskade en färgglad logotyp som skylle osa kreativitet och skaparglädje.
Nöjd kund.